Από την Δνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της ΠΕ Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα της Β’ Περιόδου 2013 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 (για την κατηγορία των Εμπορευματικών Μεταφορών).

Το αρχείο που ακολουθεί περιέχει τα αποτελέσματα.