Γνωστοποιούμε, ότι την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για την ανάδειξη των μελών (κλάδων Γεωτεχνικών και Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.