ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την 30-04-2014 και ώρα 09:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά, για την αντικατάσταση μέλους της 3μελούς Τεχνικής επιτροπής παραλαβής, παρακολούθησης του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών έτους 2014» της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.