Ημερομηνία:12 Νοεμβρίου 2012
Ημέρα:Δευτέρα
Ώρα προσέλευσης: 14:00
Ώρα έναρξης:14:30
Τόπος:Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα

Περισσότερα στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.pepattikis.gr/20072013/?page_id=2197