Από τις Δ/νσεις Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ΠΕ Πειραιά & Νήσων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα (για τις κατηγορίες των Εμπορευματικών και των Επιβατικών Μεταφορών), που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2014.

Ακολουθoύν τα αρχεία των Αποτελεσμάτων.