Γνωστοποιούμε

ότι την Παρασκευή στις 02/05/2014, ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών, Αθανάσιο Μακρή (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 3ο όροφο γραφείο 301 θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 245/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.