Γνωστοποιούμε 

ότι την Πέμπτη στις 23/10/2014, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών, Αθανάσιο Μακρή (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 3ο όροφο γραφείο 301 θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Διεύθυνσης Οικονομικών της ΠΕΔΑ με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 245/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.