Γίνεται γνωστό ότι από 23/11/2010 έχει γίνει άρση της επίταξης των φορτηγών και βυτιοφόρων υγρών καυσίμων Δ.Χ. αυτοκινήτων που είχε κηρυχθεί με την Υ242/28.7.2010 απόφαση του πρωθυπουργού και ότι έληξε αυτοδικαίως η ισχύς των ατομικών φύλλων επίταξης των οχημάτων, των προσωπικών υπηρεσιών των ιδιοκτητών τους καθώς και των προσωπικών υπηρεσιών των οδηγών που είχαν επιβληθεί με τις 37223/3544/28.7.2010 και 37269/3545/28.7.2010 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.


Σχετικά Αρχεία:

Αρχειο Ανακοίνωσης PDF 43,80 KB18/08/21 09:40:29