Ανακοινώνεται από τη Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών η διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 1ης περιόδου 2011.

 Τονίζεται ότι οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι υποχρεωμένες να καταθέσουν στην υπηρεσία μας μέχρι και την Δευτέρα 24/01/2011 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της ΥΑ60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρουν αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη για την μη συμμετοχή των υποψηφίων τους στην προκαθορισμένη εξεταστική περίοδο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ( Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε-Παπάγου) ως εξής:

  • Για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού (βασική & πρόσθετη εκπαίδευση) καθώς και για επέκταση σε ανώτερη κατηγορία την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 09:00
  • Και για αντιστοίχιση – ανανέωση πιστοποιητικού την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 09:00.

Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Προκήρυξη εξετάσεων ADR PDF 209,01 KB18/08/21 09:40:20