Σε εφαρμογή της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/16316/20-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ιού Covid-19, σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού από την ΔΑΔ θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και ραντεβού και θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του κοινού με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αποστολής έγγραφου αιτήματος στα κάτωθι e-mails και τηλέφωνα

  • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: grammateia.ad@patt.gov.gr, τηλ: 2132065070 -069, -071 (Σφραγίδα Χάγης)
  • Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού: dad@patt.gov.gr, τηλ: 2132065530
  • Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου: idpros@patt.gov.gr, τηλ: 2132065831, -863, -155, -054, -151
  • Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού: ekpna@patt.gov.gr, τηλ: 2136025053, -063, -157
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων: dad@patt.gov.gr, τηλ: 2132065153, -897, -160
  • Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών: ssona@patt.gov.gr, τηλ: 21302063536, -534, -775.