Η Περιφέρεια Αττικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2971/01 ανακοινώνει ότι:

α) Με την αρ. 107852/11022/17-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 559/τ.Δ΄/31-12-2018 επικυρώθηκε η από 20-11-2018 έκθεση επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” Αγ. Μαρίνας του Δ. Αίγινας. Η οριογραμμή αιγιαλού της ανωτέρω απόφασης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.

β) Με την αρ. 97369/9986/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 518/τ.Δ΄/19-12-2018 αλλά και στο Φ.Ε.Κ. 567/Δ/2018 στο οποίο δημοσιεύθηκαν διορθώσεις, επικυρώθηκε η από 25-10-2018 έκθεση επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 για τον επανακαθορισμό αιγιαλού στη θέση “ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ” του Δ. Αίγινας. Η οριογραμμή αιγιαλού της ανωτέρω απόφασης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.