Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 ( ΦΕΚ 341/Β/29-01-2021) Κ.Υ.Α με θέμα : ” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00″.

Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 1, παρ. 1Β, περίπτωση 8 ( σελ. 3215 – 3218) της παραπάνω Κ.Υ.Α, προβλέπεται Αναστολή λειτουργίας  για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης  και δυνατότητα  τηλε – εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται στο σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ PDF 839,32 KB19/08/21 08:30:08