Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-04-2021 (ΦΕΚ 1682/Β/24-04-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1, παρ. 1Β, περ. 8 (σελ.20247-20249, ιδίως σελ. 20248) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης» και για τα δυο επίπεδα επιδημιολογικής επιτήρησης.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1682/Β/24-04-2021 PDF 1,16 MB19/08/21 09:20:41