Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639/26-02-2021 (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1, παρ. 1Β, περ. 8, (σελ. 8963-8966) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης» για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιτήρησης.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ PDF1.016,87 KB19/08/21 08:44:43