Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/16-04-2021 (ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1, παρ. 1Β, περ. 8, (σελ. 18414-18417, ιδίως σελ. 18416) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης» και για τα δύο επίπεδα επιδημιολογικής επιτήρησης. 

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021 PDF 976,78 KB19/08/21 09:15:39