Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 06/04/2017, ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων ΔΕ τεχνικών υπαλλήλων και ΤΕ Μηχανικών που απασχολούνται στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και τα τμήματα ΚΤΕΟ Χολαργού και Ελληνικού, καθώς και των ΔΕ Οδηγών που υπηρετούν σε Δ/νσεις των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τον ορισμό μελών των κάτωθι επιτροπών:

  1. Επιτροπή Τεχνικής Επιθεώρησης επιβατικών αυτοκίνητων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1.550 kg και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.
  2. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών επιβατικών αυτοκίνητων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1.550 kg και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 101,06 KB18/08/21 03:02:54