Με αφορμή την εφαρμογή από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, της Νέας Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας (Καν. 2016/2031 Ε.Ε) σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο και τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.

Στα έγγραφα που ακολουθούν περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Α) Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Β) Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Γ) Τι ισχύει με τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο του άρθρου 13 του ΠΔ 365/2002

Δ. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο

E. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και

ΣΤ. Εφαρμογή συστήματος και διαδικασιών Ιχνηλασιμότητα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ PDF 162,69 KB18/08/21 09:10:05
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 309,19 KB18/08/21 09:10:05