Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, την Τρίτη 14/09/2021 και ώρα 10:00πμ στην έδρα της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα.