Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 18-01-2017 και ώρα 11.30πμ, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) θα διενεργηθεί από την οικονομική επιτροπή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση των 2 τακτικών μελών της ειδικής επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης – απομάκρυνσης – γενικότερης διαχείρισης των κινητών χημικών τουαλετών της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 172,35 KB18/08/21 02:44:37