Γνωστοποιούμε

ότι την Τετάρτη 10-06-2015, ώρα 15.00, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, γραφείο 310, Λ. Συγγρού 80-88, θα διενεργηθεί κλήρωση για την συμπλήρωση μελών α) των Επιτροπών Διαγωνισμών των Διευθύνσεων Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής και β) των Επιτροπών Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 149,42 KB18/08/21 12:30:44