Γνωστοποιούμε

ότι την Πέμπτη 25/02/2016, ώρα 11:00 μ.μ., στο Γραφείο Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων ΔΕ τεχνικών υπαλλήλων και ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετούν στα τμήματα ΚΤΕΟ Χολαργού κα Ελληνικού, καθώς και των ΔΕ Οδηγών που υπηρετούν σε Διευθύνσεις Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, Νοτίου, Βορείου τομέα Αθηνών, για τον ορισμό μελών των κάτωθι επιτροπών.

  1. Επιτροπή Τεχνικής Επιθεώρησης επιβατικών αυτοκίνητων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1.550 kg και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.
  2. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών επιβατικών αυτοκίνητων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1.550 kg και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 137,27 KB18/08/21 01:24:01