Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 12/07/2017, ώρα 09:15 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για συγκρότηση της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α.  για το έτος 2017

Ακολουθεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 88,13 KB18/08/21 03:29:29