Γνωστοποιούμε

ότι την Πέμπτη 25-1-2018, ώρα 14:00, στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Βορείου Τομέα, Λ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους:

 

α) γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης,
β) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών,
γ) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και
δ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής εργασιών, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο της γνωστοποίησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 75,29 KB18/08/21 04:13:44