ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την 18-06-2015 και ώρα 09:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Ακολουθεί το Έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 188,61 KB18/08/21 12:32:54