Γνωστοποιούμε, ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για την ανάδειξη των μελών (κλάδων Γεωτεχνικών και Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών της καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015 στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 115,04 KB18/08/21 12:10:17