ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την 23-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους Αργυροπούλου Βασιλικής της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών , λόγω συνταξιοδότησης της.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 197,55 KB18/08/21 01:56:10