ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την Πέμπτη 28/01/2021 και ώρα 12:00 π.μ. στη Αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος 14-16 Πειραιάς, 3ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

α) 5μελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική  διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα  ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.

β) 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης άρθρου 32Α, Ν.4412/2016, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.

γ) 3μελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.

δ) 3μελούς Επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών (οι οποίες πραγματοποιούνται από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά, τη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά & Νήσων, τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιά και Νήσων , τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, και του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Πειραιά) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην κλήρωση παρακαλούμε όπως ορισθεί ένας εκπρόσωπος από κάθε Διεύθυνση, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19.

Την κλήρωση θα πραγματοποιήσει η Μελέτη Κωνσταντίνα (Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Προμηθειών) παρουσία των Σταρέντζη Αθανάσιου και Τυράκη Αργυρώς  (Υπαλλήλων Τμήματος Προμηθειών).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 147,29 KB19/08/21 08:25:59