Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 / 27-11-2020 Κ.Υ.Α με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (ΦΕΚ 5255/ Β ́/28-11-2020).

Επισημαίνουμε ότι, στο άρθρο 1, παρ. 1, περίπτωση 8 (σελ. 58339) της εν λόγω Κ.Υ.Α, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητατηλε-εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 5255  PDF 516,70 KB19/08/21 08:01:45
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 124,53 KB19/08/21 08:01:46