Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00»και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 1, παρ. 1, περ. 7, (σελ. 51557-51565, ιδίως σελ. 51563) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού,των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού του Π.Δ.457/1983, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx.)

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία των Ερασιτεχνικών σχολών Χορού του Π.Δ. 457/1983,σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ 

ΦΕΚ PDF 1,88 MB17/08/21 11:36:31