Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 52666/27-08-2021 (ΦΕΚ 3958/Β/27-08-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 1, παρ. 1, περ. 7, (σελ. 53278-53286, ιδίως σελ. 53284) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού,των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού του Π.Δ.457/1983, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx.)

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία των Ερασιτεχνικών σχολών Χορού του Π.Δ. 457/1983,σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕK 3958/Β/27-08-2021 PDF 1,90 MB30/08/21 12:40:21