Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-04-2021 (ΦΕΚ 1814/Β/29-04-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 1, παρ. 1Β, περ. 8 (σελ.21307-21309, ιδίως σελ. 21308) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης» και για τα δύο επίπεδα επιδημιολογικής επιτήρησης.

Επισυνάπτεται το ακόλουθο ΦΕΚ.

ΦΕΚ PDF 949,04 KB19/08/21 09:24:03