Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο με αριθμ.4790 (ΦΕΚ 48/31-3-2021) Νόμος, αναφορικά  με τις Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήμα.
 
Συγκεκριμένα καθορίζονται :
α) με το Άρθρο 89  η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων  και
β) με το Άρθρο 90 η Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης όλων των Σωματείων (πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων) έως 30-6-21.

Ακολουθεί  το σχετικό ΦΕΚ.

N. 4790 (ΦΕΚ 48/31-3-2021) PDF 493,92 KB19/08/21 09:07:37