Σας γνωρίζουμε ότι από τις διαπιστωμένες παραβάσεις χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην καλλιέργεια της ελιάς, σύμφωνα με τα ευρήματα μη επιτρεπτών υπολειμμάτων σε δείγματα ελαιόλαδου, ελαιόκαρπου και φύλλων ελιάς, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των παραβάσεων αφορά την ανίχνευση της δραστικής ουσίας chlorpyrifosσε ελαιόλαδο. Σημειώνεται ότι η δραστική ουσίαchlorpyrifosδεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια της ελιάς.

Για την ενημέρωση του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, σας γνωρίζουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx) αναρτάται ο επικαιροποιημένος κατάλογος των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών ανά καλλιέργεια .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 416,00 KB18/08/21 03:17:47