ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΕΤΑ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Για την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και την αντιμετώπιση περιπτώσεων δηλητηριασμένων δολωμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα και τις πρώτες βοήθειες σε ζώα με δηλητηρίαση από γεωργικά φάρμακα οι οποίες βρισκονταi αναρτημένες στην ιστοσελίδα:
http://www.minagric.gr/

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF 467,03 KB18/08/21 02:33:09