Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 21-03-2019 και ώρα 10:00, στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιάς, 5ος όροφος), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 171,35 KB18/08/21 07:39:47