Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση από τη Γερμανία της διάθεσης στην αγορά αλυσοπρίονου τύπου HV 0003 που κατασκευάζεται από την εταιρεία Regal Tools Co.Ltd.

Ακολουθεί το έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.