Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 22-01-2015, ώρα 16.00, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, γραφείο 310, Λ. Συγγρού 80-88, θα διενεργηθεί κλήρωση για την συμπλήρωση μελών α) γνωμοδοτικών επιτροπών  αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.