Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 24.02.2014, ώρα 13.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (γραφείο 311 Λ. Συγγρού 80-88) θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2014

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.