Ανακοινώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 20-07-2017, ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων που αναφέρονται στον πίνακα κοινοποιήσεων (αριθμ. 1-15), με σκοπό την αντικατάσταση:

του δεύτερου τακτικού μέλους-Γραμματέα της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Πλατανιανάκη Γεώργιου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών ο οποίος είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθμ. 388/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 144,80 KB18/08/21 03:32:03