Γνωστοποιούμε

ότι την Τρίτη 01.11.2016 και ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης – απομάκρυνσης – γενικότερης διαχείρισης των κινητών χημικών τουαλετών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 216,49 KB18/08/21 02:25:58