Γνωστοποιούμε

ότι την Παρασκευή 22.04.2016 και ώρα 12:00μ.μ. στην Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή κλήρωση για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών και εργασιών ειδικού αντικειμένου των ιευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 62,69 KB18/08/21 01:40:20