Γνωστοποιούμε

ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 21-3-2016, ώρα 9:30πμ στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών επισκευής και τακτικής συντήρησης, της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 84,09 KB18/08/21 01:30:28