Γνωστοποιούμε

ότι την Τρίτη στις 18/07/2017, ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής έργου καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2017.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 91,38 KB18/08/21 03:31:04