Γνωστοποιούμε

ότι την ΠΕΜΠΤΗ 14-4-2016, ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α  (17Ο Χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη , 1ος  όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α  για τη συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων  καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου  σε οδούς αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α.  για το έτος 2016.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 64,69 KB18/08/21 01:37:21