Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 27.02.2015, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (γραφείο 311 Λ. Συγγρού 80-88) θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2015

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 53,74 KB18/08/21 12:09:21