Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στην έδρα της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο προέρχεται από τον οικείο φορέα.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 256,02 KB18/08/21 04:16:15