ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την Πέμπτη 19-5-2016 και ώρα 9:00 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγεινής της ΠΕ Πειραιά για την συγκρότηση της κάτωθι 3μελούς Ειδικής Επιτροπής και για χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2016.

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και συγκεκριμένα για την απολύμανση, εντομοκτονία & μυοκτονία καθώς και την απομάκρυνση των λυμάτων του στρατοπέδου «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ», όπου στεγάζεται το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 189,16 KB18/08/21 01:46:26