Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο  ολοκληρωμένο πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», χρονικής διάρκειας οκτώ ετών και συνολικού προϋπολογισμού 17 εκ. ευρώ. H συμμετοχή της αυτή στο LIFE-IP4 NATURA για την προστασία της ελληνικής φύσης εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς συστηματικών ενεργειών μας με παρεμβάσεις και έργα που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και ανάδειξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Αττικής, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμμετέχουν συνολικά 10 διαφορετικοί φορείς της χώρας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τόσο σε διάρκεια, όσο και σε προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE που έχει ποτέ εγκριθεί για την Ελλάδα. Κοινός στόχος όλων των εταίρων είναι η χώρα να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση, υλοποιώντας το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων (2014-2020) και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στην ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Νatura 2000 (21 Μαΐου) και την πρώτη επέτειο από τη δέσμευση της Ε.Ε. και των κρατών-μελών για καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση, οι εταίροι του προγράμματος πραγματοποίησαν κοινή Συνέντευξη Τύπου εχθές, 24 Μαΐου, παρουσιάζοντας τους βασικούς στόχους του έργου, τις δράσεις που περιλαμβάνει και τα κενά που θα καλύψει αναφορικά με  την ανάγκη προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και την ενημέρωση του κοινού γύρω από την αξία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, το Δελτίο Τύπου και Δηλώσεις των εταίρων του προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PDF 866,49 KB18/08/21 06:05:21
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF 177,56 KB18/08/21 06:05:21
ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ PDF 109,18 KB18/08/21 06:05:21