Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εργασιών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών παύει από τη Δευτέρα 19-11-2018, λόγω των καιρικών συνθηκών (μείωση θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου).

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 228,75 KB18/08/21 07:01:13