Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νήσων ανακοινώνει ότι περατώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί του προγράμματος δακοκτονίας που εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου καθώς και καθυστέρηση συγκομιδής οι παραγωγοί οφείλουν να εκτελέσουν ψεκασμούς κάλυψης προκειμένου να προστατευθεί η ελαιοπαραγωγή τους, λαμβάνοντας υπόψη τους την υπολειμματικότητα του εντομοκτόνου που θα χρησιμοποιήσουν.

Επίσης, η υψηλή υγρασία είναι ευνοϊκή και για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών. Έτσι, θα πρέπει άμεσα οι παραγωγοί να κάνουν ψεκασμό με κάποιο χαλκούχο μυκητοκτόνο.

Εφόσον οι παραγωγοί έχουν πρωιμότητα να μην καθυστερήσουν την συγκομιδή του ελαιοκάρπου.

Η έναρξη συγκομιδής ελαιοκάρπου ορίζεται στις 17-10-2015 για την αποφυγή ανίχνευσης υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο.

Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων 17-10-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κα Μαρούλη 2131618532.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 198,00 KB18/08/21 12:51:11